»Vem ska bli chef eller forskare eller för den delen vara fackligt aktiv av de få läkarna när det inte finns tillräckligt många för de kliniska uppgifterna?« En motion från Östra Skånes läkareförening blev gnistan till ett politikskifte i före detta Sjukhusläkarföreningen, numera även formellt »Sjukhusläkarna«.
»En defensiv, mångårig och enkelspårig tradition utan egentlig eftertanke är Läkarförbundets tidigare fixering vid att motsätta sig ett ökat antal platser på svensk läkarutbildning«, framhöll motionen, som fick stort bifall vid Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 15–16 mars.
Motionen angav att 2 000 läkare bör utbildas per år i Sverige, men fullmäktige ville inte binda sig vid ett antal. Men flera delegater vittnade i plenisal och under pauser om svårigheter att tillsätta läkartjänster utanför universitetssjukhusen. Belastningen på ordinarie personal ökar, inte minst som allt högre andel av de fast anställda läkarna är 55 plus.
– Jätteroligt, säger Sten Östensson, Sjukhusläkarna Östra Skånes lokalavdelning, doktor vid sjukhuset Kristianstad. Jag hade inte väntat mig en sådan respons på motionen. För fem–tio år sedan hade detta varit ett omöjligt krav, säger han.

Läkarförbundet skattar att det år 2015 kommer att saknas cirka 4 000 läkare. Läkarbristen är dock inget exklusivt svenskt problem, utan gäller för hela EU. Mikael Rolfs, ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse och i Läkarförbundets styrelse, kunde berätta att motionen sammanfaller med ett aktuellt dekret från EU-kommissionen:
– Inget EU-land kommer att vara självförsörjande på läkare 2020. Det gör att varje land måste ta fram en plan. Till detta kommer att EU skrivit under en överenskommelse via WHO. Vi ska inte dränera utvecklingsländer på kompetens.
– Ökningen av läkare måste fortsätta. Men det är viktigt att tillgodose kvalitet, involvera fler sjukhus och fler handledare, tillägger Mikael Rolfs.

Thomas Zilling omvald

Thomas Zilling omvaldes som ordförande i Sjukhusläkarna och Lars Nevander, Lund, omvaldes som andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposten, som innehas av Bengt von Zur-Mühlen, Uppsala, var inte uppe till omval i år. Nya styrelseledamöter i Sjukhusläkarna blev Christina Spjut, Stockholm, och Shokoufeh Manouchehrpour, Göteborg.