Arbetsmiljöverket har under 2011 granskat barn- och ungdomskliniken efter att läkarföreningens skyddsombud i slutet av 2010 slagit larm om den höga arbetsbelastningen.
Verket konstaterar nu i ett beslut att läkarnas arbetsbörda under en längre tid varit hög till följd av besparingar och ett ökande patienttryck, vilket har lett till en stor mängd icke uttagen kompledighet och innestående semesterdagar. Enligt chefläkaren uppgår antalet icke uttagna komptimmar till nästan sju läkartjänster. Arbetsmiljöverket anser att den höga arbetsbelastningen och de små möjligheterna till återhämtning gör att läkarna på barn- och ungdomsmedicin riskerar att drabbas av ohälsa.
Arbetsgivaren har genomfört en del insatser för att minska arbetsbelastningen och har planer på ytterligare åtgärder, som att utarbeta rutiner tillsammans med andra verksamheter för att minska patientflödet till kliniken, att förbättra den fysiska arbetsmiljön och att ta i bruk nya lokaler. Divisionschefen har dessutom äskat om mer resurser till verksamheten.
Arbetsmiljöverkets bedömning är att de vidtagna åtgärderna inte räcker för att uppnå en godtagbar arbetsbelastning. Nu kräver man att arbetsgivaren antingen tillför mer resurser eller minskar arbetsuppgifterna. Om inte hotar ett vite på 750 000 kronor att dömas ut.