Det hela handlar om en funktion i det elektroniska journalsystemet som kallas »Alla läkaranteckningar LUL« (förkortningen står för Landstinget i Uppsala län). När en läkare öppnar denna funktion, visas de 20 senaste läkaranteckningarna från vård inom landstinget. Oavsett hur mycket läkaren har läst, visar loggen sedan att hen varit inne på samtliga 20 anteckningar.
Detta system gör det i praktiken omöjligt att kontrollera obehörig åtkomst av patientuppgifter, säger Datainspektionen, som också påtalar risken att personal kan pekas ut på felaktiga grunder för att ha tagit del av för mycket patientuppgifter.
Datainspektionen ifrågasätter också att så många har tillgång till den här funktionen. Inte bara alla läkare i landstinget utan också ytterligare 1 467 personer – bland annat sjuksköterskor, sekreterare och 773 läkarstuderande.
Inspektionen begär en analys av detta, och en skriftlig åtgärdsplan i loggfrågan, före den 4 juni.
Benny Eklund, tillförordnad IT-direktör i landstinget, är med på att se över behörigheterna:
– Vi är överens med Datainspektionen om att titta över vilka som behöver ha tillgång till funktionen, säger han. Bland läkarstudenter kanske det räcker med sistaterminare, till exempel.
Men när det gäller logguppgifter är det svårare. Vill man kunna öppna 20 journalanteckningar samtidigt, får man som systemet ser ut nu 20 logguppgifter, säger han:
– Alternativet är att klicka och öppna varje anteckning, men det tar tid och ger läkarna sämre arbetsmiljö. Det är en balansgång, men jag tycker det är bättre att det loggas för mycket än för lite. Vi pratar med leverantören, men det kan ta tid att hitta en lösning.

Läs mer på Datainspektionens webbplats:

Brist i journalsystem omöjliggör kontroll