Östen Jonsson är specialistläkare vid barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. I höstas tackade han ja till en förfrågan om han ville ansluta sig till NPÖ; han fick ett par timmars utbildning och en bunt papper i handen, och sedan var han i gång.

I sitt vanliga arbete på barnkliniken har han inte haft så stor nytta av NPÖ, säger han. Sjukhusets eget journalsystem är modernt, och via det kommer han sedan tidigare åt information från primärvård och annan sjukvård i länet.
Men han är också specialist i barnneurologi och arbetar en del av sin tid på barnhabilitering. Där ser han att NPÖ kan ge stora fördelar:
– Som neurolog jobbar jag mycket mot andra landsting. Vi skickar patienter till neurokirurgen i Uppsala, och and­ra landsting skickar patienter hit. Det finns vinster för oss om vi kan komma åt andra landstings journal­system och vice versa.
Därför ser han fram mot att Uppsala, och andra närliggande landsting, också ansluter sig till NPÖ:
– Då slipper vi vänta på att de ska skicka journalkopior. I dag kan det dröja ett par veckor innan vi får dem. Om saker har fallit bort måste vi påminna om det, och då kan det dröja ett par veckor till. I framtiden, om en av mina patienter varit hos neurokirurgen i Uppsala, kan jag titta på resultatet direkt samtidigt som jag har patienten hos mig.

På en punkt har Östen Jonsson dock nytta av NPÖ redan i dag. Han kan se läkemedelsförteckningen, en lista på vilka läkemedel patienten har tagit ut. Den ger en bild av patientens följsamhet och därmed en ingång till att försöka förbättra denna.
Några problem med spärrar och sekretess har Östen Jonsson inte upplevt. Hittills har alla patienter – eller föräldrar – som han frågat gett sitt samtycke till att han ska få ta del av journalinformationen. Han är inte heller orolig för att drunkna i för mycket information; det gäller bara att landstingen väljer ut med förnuft vilken information de ska visa.

– När NPÖ är utbyggt hoppas jag det blir mindre jobb för mig, inte mer, säger han. I stället för att skicka kopior till en kollega i ett annat landsting kan jag bara meddela: »Vänligen titta i min anteckning«.
– Jag tänker mig att vi specialister kommer närmare varann, även om det är långt mellan oss geografiskt. Tillsammans blir vi effektivare i vården av vår gemensamma patient.

Journalsamarbete, alla artiklar i detta nummer
Nu rivs murarna mellan journalsystemen

Journalinformation kan spärras av patienten

»Slipper vänta på journalkopior«

Örebro först ut med NPÖ

»När NPÖ är utbyggt hoppas jag att det blir mindre jobb för mig, inte mer«, säger Östen Jonsson, barnläkare i Örebro, som på bilden undersöker Matteus Djupström med hjälp av hans mamma Theres Djupström Bergqvist. Foto: Conny Sillén