Läkarförbundets avtal med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och arbetsgivarorganisationen Pacta är vanligen fleråriga avtal som anger lägstanivå för löneutvecklingen för varje år. I årets förhandlingar har SKL drivit en helt annan linje.
– SKL har konsekvent framhärdat med att vilja ha ett sifferlöst tillsvidareavtal, och vi vill inte ha det, säger Karin Rhenman.
Enligt Karin Rhenman lutar det nu åt att det kan bli ett kort avtal. Förhandlingarna i den konkurrensutsatta industrin, som är normerande för övriga avtalsområden, gav avtal på 12 till 14 månader med ett löneökningsutrymme motsvarande 2,6 procent för 12 månader eller 3 procent för 14 månader.
– Det tycker vi att vi ska ha.
För 2013 och framåt finns inga sådana siffror i omvärlden att utgå ifrån. Det gör det svårare att få ett flerårigt läkaravtal med siffror för varje år.
– I årets avtalsrörelse har vi bland annat lyft frågor som handlar om nödvändig kompetensutveckling och om att se över anställningsformer för legitimerade läkare. Frågor som det finns ett gemensamt intresse hos parterna att arbeta för.
I mars, när parterna insåg att ett nytt avtal inte skulle bli klart före den sista mars förlängdes avtalet. Det kan nu sägas upp med sju dagars uppsägningstid.
Nästa förhandlingsträff är den 23 april.