Distriktsläkarföreningen beslöt vid sitt fullmäktigemöte förra veckan att tillsätta en »enkel men informationsrik« arbetsmiljöenkät, som ska gå ut till alla medlemmar. Fokus föreslogs av motionären, DLF Stockholm, ligga på om man som distriktsläkare arbetar heltid/deltid, skäl till deltid och vid vilken ålder man avser gå i pension. Detta har inte blivit tillräckligt belyst tidigare.
Vid mötet informerade Ove Andersson, föreningens ordförande, om arbetet med att bevaka och upprätthålla den allmänmedicinska kvaliteten efter att EU-läkare från och med den första juli får specialistläkarkompetens.
DLF satsar också på att bli synligare i den samhällspolitiska debatten, varför man bland annat gör en extra satsning på sin tidning, Distriktsläkaren.
Ove Andersson omvaldes till ordförande. Anna Segernäs Kvitting, Linköping, valdes till vice ordförande och till sekreterare Agneta Sikvall, Göteborg, båda på fyllnadsval på ett år.