Parterna har ingått en förlikning som innebär att de står för sina respektive advokatkostnader, samtidigt som arbetsgivaren, Achima Care, drar tillbaka skadeståndskravet på närmare 250 000 kronor för att läkaren i slutet av 2008 hoppade av en nyanställning på en vårdcentral i nordvästra Skåne. Läkaren menade att man kommit överens om att det från starten skulle finnas två läkare på vårdcentralen, och ansåg inte att han kunde ta ansvar för 3 400 patienter helt själv.
Läkarförbundet har stått för kostnaderna för läkarens ombud, bland annat eftersom man anser att skadeståndet strider mot etablerad rättspraxis, som säger att man utan att bli skadeståndsskyldig har rätt att hoppa av en anställning innan tjänstgöringen börjar.
– Vi såg i och för sig stora möjligheter att nå framgång i målet, men när medlemmen efter diskussioner mellan parterna såg en möjlighet att göra upp ville vi inte gå emot det, säger Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg.
Han medger samtidigt att den tolkning man gör av kollektivavtalets skrivningar aldrig prövats i domstol.
– Vi har framfört det som vår ståndpunkt, men vi vet inte hur domstolen skulle ha dömt. Där är rättsläget inte helt klart, huruvida momentet om skadeståndsskyldighet kan tillämpas i den här situationen eller inte, säger Nils Erik Solberg.
Finns det några lärdomar man kan dra av fallet?
– Att det är bra om medlemmar kontaktar oss innan de fattar den här typen av beslut så att de är medvetna om vilken eventuell risk de tar och inte i efterhand upptäcker att det kan medföra skadeståndsskyldighet.