– Jag har 35 bilder på väggen av alla utbildningsläkare vi har lärt upp, säger projektledaren Göran Sommansson, distriktsläkare och en av de tio lärarna i lärarlaget i Skäggetorp.
En djup kris för vårdcentralen i ett socialt belastat område blev upprinnelsen till projektet. Utifrån en amerikansk modell inrättades vid Skäggetorp ett halvårslångt utbildningsprogram för läkare med utbildningar från EU-länder som Grekland, Cypern, Albanien och Rumänien men även från flera västländer. Gemensamt var att läkarna i princip saknade klinisk praktik.
Projektet föll väl ut för såväl patienter som för personal och myndigheter, och enligt Göran Sommansson hade vårdcentralen 20–30 sökande varje termin.
Men nu har Skäggetorp ställt om sin verksamhet.
– Sedan oktober i fjol jobbar vi på uppdrag av Socialstyrelsen med provtjänstgöringar för läkare som vill ha en svensk läkarlegitimation. Det gäller läkare som kommer från länder utanför EU och som arbetat i minst fem år som specialist.
Socialstyrelsen kan uppmana om provtjänstgöring för att kontrollera om man uppfyller kraven för en svensk läkarlegitimation. Men det kan vara svårt att hitta platser.
– Vi jobbar med fem provläkare åt gången och har ett lärarlag om tio doktorer. Vi arbetar med allmänmedicin. Många utländska läkare med smala specialiteter får göra sin provtjänstgöring inom allmänmedicin.