Chefsföreningens medlemsantal har sjunkit sedan 2008. Föreningen planerar att under året skanna vilka som är chefer och därefter rekrytera bland dessa.
Ett antagande är att många chefer är medlemmar i annan yrkesförening än Chefsföreningen.
Det framkom vid Chefsföreningens ordinarie årsmöte i förra veckan.
– Vi har ett drygt 1 000-tal chefer i vår förening, sedan finns det åtminstone lika många kliniskt verksamma läkare som också jobbar också med chefskap, säger Thomas Lindén, ordförande i Sveriges läkarförbunds chefsförening.
– Vi måste identifiera dem som blivit chefer, det finns ingen automatik, fortsätter han.
I ett remissvar till Läkarförbundets organisationsutredning framhåller Chefsföreningen att man vill att Läkarförbundet uppmärksammar läkare som är goda chefer.
»Det är viktigt att läkare förbereder för och accepterar utmaningen att axla rollen som chef och ledare i hälso- och sjukvården. Det gynnar patienterna, sjukvården och även läkarna«, skriver Chefsföreningen.
I remissvaret tar Chefsföreningen också fortsatt strid för att slippa anslutning till lokalförening.