Välfärdsutvecklingsrådet, som ger stöd åt regeringen i frågor som rör utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn, överlämnade den 24 april sin andra delrapport till regeringen.
Bland rådets ledamöter som listas i rapporten återfinns Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. Men innehållet står hon inte bakom. Dagen efter att rapporten överlämnades till regeringen beslutade Läkarförbundets centralstyrelse att förbundet ska hoppa av rådet. Skälet är att man inte anser att det medicinska perspektivet tillgodosetts tillräckligt.
– I gruppen sitter många representanter för städföretag och vårdföretag, och näringslivsperspektivet har fått väldigt stort utrymme. Det är väl bra, men vi menar att vägen till en bra äldrevård inte bara är att privatisera vårdföretag, utan vi ville ha in medicinsk kvalitet, säger Marie Wedin.
Arbetet har bedrivits i fyra arbetsgrupper som fokuserat på olika frågeställningar. I de dokument som togs fram av respektive arbetsgrupp fanns Läkarförbundets synpunkter med, berättar Marie Wedin. Men när ordförandena i de fyra grupperna skulle sammanställa den slutliga rapporten ströks viktiga skrivningar som rör behovet av en ökad läkarmedverkan i vården av de äldre ur dokumenten. Det gäller bland annat den del som rör kompetensförsörjning.
– Den gruppen leddes av Anna-Karin Eklund, som tidigare varit Vårdförbundets ordförande, och det blev ett väldigt stort fokus på sjuksköterskefrågorna. Det kunde det väl vara, men det borde ha skrivits mer om läkarmedverkan, säger Marie Wedin.
Med tanke på hur mycket tid hon lagt ned på rådets arbete är Marie Wedin kritisk till att de fyra ordförandena fått så stort inflytande över slutresultatet.
– Det blir väldigt konstigt om Läkarförbundet ska stå bakom en rapport där vi inte fått gehör för det vi fört fram. Då känns det som att man blir en gisslan, och då tänkte vi att då får det vara.