Ett 80-tal akutläkare vid akutklinikerna i Borås, Lund och Linköping protesterar mot beslutet att lägga ned akutläkarprojektet vid Akademiska sjukhuset. I skrivelser till riktade till sjukhusdirektören och Uppsala läns landsting framhåller de att söktrycket på akutmottagningarna ökar och att akutläkarsystemet är det mest rationella sättet att bedriva akutsjukvård. »Att … ett av Sveriges mest framstående universitetssjukhus väljer att avveckla utbildningen inom specialiteten ser vi som ett olyckligt beslut som på sikt inte kommer att gynna patientsäkerhet eller sjukvårdens utveckling«, skriver akutläkarna i Linköping.