Det gäller ASP (adrenocortex stress profile)-metoden samt analys av dygnsurin för att bestämma funktionen i tyroidea.
Att påvisa binjurebarkssvikt genom ASP på saliv är inte i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har granskat journaler i 17 fall där ASP-metoden väckt misstanke om binjurebarkssvikt. I 15 av fallen har diagnosen senare uteslutits med andra test. Den som i onödan behandlas med kortison på grund av ett felaktigt provsvar löper risk att på sikt drabbas av osteoporos och diabetes, påpekar Socialstyrelsen i beslutet.
Urintest för att påvisa underfunktion i tyreoidea är inte heller överensstämmande med vetenskap och beprövad erfarenhet i Sverige i dag. Det har ersatts av känsligare och säkrare test, menar Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen skriver också i beslutet att insamlandet av prov för bägge testen görs helt och hållet av patienten, vilket ger brist på kontroll.
Om Scandlab inte uppfyller kraven, att sluta med analyserna, kan Socialstyrelsen komma att förbjuda verksamheten.
Scandlab har inlett konkurs, enligt beslut i tingsrätten den 18 april i år.
Läkartidningen har det senaste året publicerat en rad debattartiklar om Scandlabs verksamhet.
Se rutan längre ned.