Socialstyrelsen har låtit utvärdera effekterna av dels vårdgarantin, dels den så kallade kömiljarden. Den visar att vårdköerna har kortats, men också att undanträngning i vården som effekt av vårdgarantin förekommer. Framför allt drabbar detta vård inom ögonsjukdomar, neurologi- och reumatologi. Däremot är undanträngningseffekternas omfattning oklar – i brist på statistik från landstingen och dess centralorganisation, Sveriges Kommuner och landsting.

– Undanträngning har man pratat om i mer än 20 år, sedan man införde den första vårdgarantin. Men det har hittills inte varit möjligt att sätta siffror på det här. Det har funnits intervjustudier och hearings med patientorganisationer men inga hårda data, säger Maarten Sengers, utredare, Socialstyrelsen.

Men från och med i år har Socialstyrelsen ett underlag att ta fasta på. Det handlar om fördjupade intervjustudier, men framför allt finns nu ett antal tillsynsärenden som »ganska så konkret visar på undanträngningseffekter, och där det berörda landstinget verkligen har medgett att nybesök skulle prioriteras framför återbesök«, enligt Maarten Sengers.

Socialstyrelsens tillsyn har hittat fall där patienternas tillstånd försämrats på grund av att de har fått vänta för länge på återbesök och där vårdgarantin eller kömiljarden har varit en bidragande orsak.

– Vi har fått mer bevis på att undanträngning förekommer, säger han.

Rapporten »Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011« refererar vidare till studier som visar att läkarkåren har varit vårdgarantins hårdaste kritiker. Maarten Sengers berättar att Socialstyrelsen funnit att kritiken ibland varit berättigad, ibland inte.

– Ibland har myndigheten sett kritiken som ett utslag för att det är lätt att skylla på något om man inte förmår göra förbättringar i organisationen, säger Maarten Sengers och efterlyser mer av hårda fakta.

Enligt Maarten Sengers arbetar Sveriges Kommuner och landsting nu med att ta fram en modell för uppföljning av återbesök. Detta inom ramen för projektet »Led i helheten«. Modellen ska bli klar under hösten.

– Örebro och Gävleborg har på eget initiativ börjat mäta, och även Kronoberg och Jämtland i viss utsträckning. Och det tycker vi är väldigt bra. Det är otroligt modigt att de vågar komma på banan med det här – för det är inte alltid så trevlig statistik de visar. Övriga landsting och regioner har inte kunnat leverera eller har inte börjat mäta.