Mellersta Skånes läkareförening hade föreslagit att akutsjukvård görs till sin egen basspecialistutbildning. Motionen skrevs innan Socialstyrelsen i april kom med sitt förslag om just denna förändring, som välkomnas av förbundet. Förbundet har haft förslaget på remiss och svarat, se LT nr 22/2012.
– Vi skrev att vi trodde att akutsjukvård skulle locka fler och att forskningen skulle stärkas med Socialstyrelsens förslag, sa Adina Welander, CS, och föreslog att fullmäktige skulle anse motionen besvarad.
Så blev det också.


Adina Welander, CS, fick med sig fullmäktige. Foto: Göran Segeholm.