Medlemmen Håkan Borgs motion om att konsekvent införa begreppet »vårdepisod« som värdemätare på given behandling ansågs besvarad.
Ersättning per vårdepisod i stället för per besök, skulle bland annat minska undanträngningseffekter av vårdvalet, vilket är särskilt viktigt när vårdvalet ska utvidgas till öppna specialistvården, enligt motionen.
– Bra idé, men vi tycker inte att man ska införa vårdepisod konsekvent. I första hand får man diskutera i specialitetsföreningarna vilka ersättningsmodeller som är relevanta, sa Staffan Henriksson, CS.
Varje specialitet för sig bör ha den diskussionen, enligt Staffan Henriksson, som tog sin egen specialitet ÖNH som exempel. Den ersättningsmodell man valt i Stockholm för ÖNH beskrev han som »egentligen bara en lokal variant av taxan«.