Nu ska Läkarförbundet redogöra för hur det går med arbetet för ett jämställt specialitetsval, något som förbundet lade upp en handlingsplan för redan 2008.
Det krävde Kvinnliga läkares förening, och CS och fullmäktige höll med.
Handlingsplanen innehåller 13 delmål och förbundet ska, enligt beslutet, redogöra för vart och ett av dem.
– Endast hälften av specialiteterna uppnår 40/60-fördelning, sa Mia Fahlén, ordförande i Kvinnliga läkares förening, och efterlyste aktiva åtgärder.