Den som vill utföra estetiska behandlingar måste ha ett särskilt tillstånd för detta från Socialstyrelsen, som också ska kunna återkalla sådana tillstånd.
Det föreslår Karin Lindell som haft Socialstyrelsens uppdrag att utreda hur man kan öka patientsäkerheten inom skönhetsbranschen.
Hon föreslår också 18-årsgräns för att få genomgå estetisk behandling. Den som bryter mot detta, och behandlar minderårig eller behandlar utan tillstånd, ska enligt utredaren kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Nu ska Socialstyrelsen detaljstudera effekterna av förslaget innan det skickas till regeringen, uppger generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.
Bland utredarens förslag finns också att Socialstyrelsen ska utöva tillsyn på området. Socialstyrelsen ska också ange vilka behandlingar som omfattas av tillståndskrav, vilken kompetens de olika behandlingarna kräver och se till att ett register över dem som har tillstånd blir tillgängligt för allmänheten. De undersökningar som görs inför val av behandling ska normalt sett bara utföras av läkare eller tandläkare.
Dessutom föreslås att alla som utför estetiska behandlingar ska ha samma ansvar och skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonal, och att patienter som skadats vid behandling ska kunna få ersättning från patientförsäkringen.