Patientjournalen i sin helhet ska inte få läggas ut på Internet. Och den information som läggs ut ska först menprövas av ansvarig läkare – någon som normalt kan ske i samband med signeringen.
Det beslöt fullmäktige, och gav därmed sitt stöd till en motion från Niclas Abrahamsson, Sjukhusläkarna. Han är verksam i Uppsala, där landstinget siktar på att bli först i Sverige med att ge alla invånare tillgång till journalinformation på nätet (se LT nr 6 och 7/2012). Niclas Abrahamsson anser inte att den etablerade regeln om 14 dagars rådrum innan man lägger ut informationen är tillräcklig, och när han formulerat om sitt ursprungliga yrkande fick han stöd av CS och fullmäktige.
– Vi vänder oss emot att man lägger ut hela patientjournalerna, säger Mikael Rolfs, CS, till Läkartidningen. Vad som läggs ut ska hanteras av läkare. Om en patient vill ha ut hela sin journal, kan han eller hon precis som i dag vända sig till vården, och få ut journalen på papper eller på ett usb-minne.
Det här innebär, att Läkarförbundet är i huvudsak positivt till förslagen i rapporten »Din journal på nätet« från Inera och CeHis, säger Mikael Rolfs:
– Men däremot har vi stora invändningar mot det som sker i Uppsala, där man vill lägga ut i stort sett hela journalerna till patienterna. Vi agerar mot detta genom vår lokalförening.


Niclas Abrahamsson från Sjukhusläkarna fick stöd för sin motion. Foto: Göran Segeholm.