Den enda nyvalda ledamoten i centralstyrelsen är Emma Spak, medan de fyra övriga ledamöterna omvaldes för ytterligare en mandatperiod om två år.
Emma Spak är ordförande i Sveriges yngre läkares förening. Hon har en forskar-ST-tjänst i allmänmedicin på Hönö vårdcentral utanför Göteborg och är verksam vid avdelningen för gastrokirurgisk forskning, Göteborgs universitet, med sikte på en docentur. Hon disputerade 2006. På det fackliga planet är hon, förutom ordförande i Sylf, ledamot i förbundets utbildnings- och forskningsdelegation sedan 2009.
Emma Spak efterträder Lena Ekelius som hade avsagt sig omval.
Fullmäktigemötet fick inför valet av CS-ledamöter ta ett särskilt beslut om valbarhet för ledamöterna Thomas Flodin och Anna Rask-Andersen, något som krävs för att välja en person som suttit i CS i sex år eller mer. Thomas Flodin hade suttit i CS i nio år och Anna Rask-Andersen i sex år. Flera fullmäktigeledamöter argumenterade för att fullmäktige skulle godkänna deras valbarhet.
– Thomas är listig och seg, sa David Hellgren Svae, Stockholms läkarförening.
Bengt von Zur-Mühlen lovordade Anna Rask-Andersen bland annat för hennes fackliga förhandlingsskicklighet:
– Det sägs att en grävling biter sig fast tills benknotorna krossas. Det finns en myt i Uppsala att när arbetsgivaren kommer till förhandling så lägger de knäckebröd och äggskal i skorna.
I CS sitter även följande personer: förste vice ordförande Heidi Stensmyren och ledamöterna Thomas Brännström, Eva Engström, Staffan Henriksson, Johan Ljungberg, Mikael Rolfs och Adina Welander.


Emma Spak när hon valdes in i Läkarförbundets centralstyrelse. Foto: Göran SegeholmMarie Wedin och Thomas Flodin.Ove Andersson, Adina Welander och Anna Rask-Andersen.