Fullmäktige avslog medlemmen Johan Lagerfelts motion till stöd för de två läkarna i det så kallade da Costa-fallet.
Läkarförbundet borde bilda en arbetsgrupp i frågan och uppvakta regeringen och Socialstyrelsen och kräva återupprättelse och relegitimering av de två före detta kollegorna, enligt motionen.
Läkarförbundets fullmäktige har flera gånger tidigare avslagit liknande motioner till stöd för de två läkarna som var åtalade för mordet 1984 på Catrine da Costa och som uteslöts ur förbundet 1991 när deras legitimationer återkallades.
Thomas Flodin, CS, argumenterade för avslag. Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit kollegernas resningsansökan och därför står kammarrättens dom om återkallelse av legitimationerna fast, enligt CS, som heller inte anser att förbundet ska ägna sig åt egen rättsskipning vid sidan av domstolarna eller göra en egen bedömning av oklara förhållanden i ärendet.
Motionen avslogs. Men Thomas Flodin välkomnade ett förslag från Svante Hugosson, Örebro läns läkarförening, att ändå ta kontakt med motionären.