Förbundet ska också verka för att man definierar skillnaden mellan övertid och flextid, och inventerar olika avtal för flextid och övertid som finns i landet. Det beslöt fullmäktige, och biföll därmed en motion från Mellersta Skånes läkarförening.
I sitt yttrande över motionen skrev CS att mycket av det som efterfrågas där redan är på gång, och att motionen därmed skulle anses besvarad. Men många delegater som yttrade sig vittnade om problem med övertidsfrågan, inte minst när rätten till övertidsersättning skrivs bort i anställningsavtalen. Fullmäktige ville se ett mer kraftfullt agerande i övertidsfrågan, och röstade ja till motionen.


»Vi delar självklart problembeskrivningen. Det är en djungel«, sa Karin Båtelson, som föredrog CS svar på motionen om övertid och flextid. Foto: Göran Segeholm.