Registret är redan nu offentligt. Vem som helst kan vända sig till Socialstyrelsen och få ut uppgifter därifrån om legitimation och specialitet, men också om eventuella inskränkningar i en persons yrkesutövning, som indragen förskrivningsrätt eller prövotid. Delegitimeringar syns också.
Via Internet ska allmänheten dock, enligt förslaget, bara kunna få uppgifter om legitimerade personers namn, födelseår, yrke, specialitet samt datum för utfärdande av legitimation eller bevis om specialistkompetens. Den som är under prövotid eller har delegitimerats kommer inte upp alls vid en sökning via nätet.
Det är bra att de elektroniskt tillgängliga uppgifterna begränsas på detta sätt, tycker Mikael Rolfs, ledamot i Läkarförbundets styrelse och ordförande i förbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, som dessutom sitter med i utredningens expertgrupp. Det gör att förslaget är godtagbart, tycker Mikael Rolfs men ställer ändå frågan:
– Vilken annan grupp lägger man ut uppgifter om utan att man kan råda över det själv?
Samtidigt, påpekar Mikael Rolfs, finns ju informationen redan där, genom att Doktorsguiden och liknande sajter använt sig av HOSP för att lägga ut uppgifter om vårdpersonal.
– Det som också blir lite lurigt är att om man har prövotid ter det sig som om man inte har legitimation, och det är ju inte sant, säger Mikael Rolfs. Prövotid innebär ju att du får arbeta som legitimerad.
Enligt förslaget ska vårdgivare erbjudas direktåtkomst till i princip samtliga uppgifter i registret, medan Apotekens Service AB och Transportstyrelsen föreslås få direktåtkomst till vissa uppgifter.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.