– Det är en solidaritetsfråga, sa Emma Spak, ordförande i Sylf, när hon föredrog föreningens förslag att Läkarförbundet ska verka för att underlätta vägen till svensk legitimation för läkare från tredje land.
– De är medlemmar centralt, men har egentligen ingen riktig intresseorganisation.
CS och fullmäktige gav sitt stöd till motionen. Det betyder att Läkarförbundet ska arbeta för att provtjänstgöringsplatser för läkare från tredje land dimensioneras, och förmedlandet av dessa platser samordnas, så att väntetiden blir så kort som möjligt.