Läkarförbundet har i dagarna beslutat att avblåsa införandet av ett nytt verksamhetssystem på kansliet. Det informerade Läkarförbundets VD Håkan Wittgren om i samband med fullmäktiges beslut om nästa års budget.
Projektet, som pågått i flera år, var tänkt att utmynna i ett system, som utöver att vara medlemsregister också skulle hantera föreningar, ekonomi, prenumerationer på Läkartidningen samt utskick till medlemmar och prenumeranter.
Det går inte längre att få säkra garantier från leverantören om att gå i mål med ett driftssäkert sy­stem, berättade Håkan Wittgren.
Han bedömer att kostnadsef­-
f­ekterna blir relativt måttliga, som det ser ut nu, men att det skulle kunnat bli stora fördyringar.
– Vi kommer nu att analysera läget, ompröva strategin och återkomma, sa Håkan Wittgren.