Sylf hade i samma motion också yrkat på att Läkarförbundet ska utreda för- och nackdelar med provanställning enligt LAS.
– Men vi jämkar oss med CS där, sa Harald Strömberg, föredragande från Sylf.
CS ansåg yrkandet besvarat. Det berodde i sin tur på att regeln om provanställning i kollektivavtalet fått en ny formulering efter årets avtalsrörelse. Den innebär nu att:
• arbetsgivaren ska informera facket när någon provanställs,
• provanställning kan komma ifråga bara om det finns ett prövobehov,
• anställningen gäller i högst sex månader och kan avbrytas av både arbetsgivare och arbetstagare med en månads uppsägningstid,
• om provanställningen inte avbryts övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.