Under perioden1995–2011 har de statliga anslagen per helårsstudent inom medicinsk grundutbildning ökat med 23 procent. Men kostnaderna per helårsstudent har ökat med hela 77 procent. Det har Sveriges universitetslärarförbund, SULF, räknat ut i en ny rapport som granskar hur anslagstilldelningen utvecklats sedan det nuvarande resursfördelningssystemet infördes. Enligt rapporten, som presenterades vid ett seminarium i Almedalen, är medicin tillsammans med odontologi och undervisning det område där anslagen urholkats mest.
Den viktigaste förklaringen till urholkningen av resurserna är att lönekostnaderna inte räknats upp i en takt som motsvarar de verkliga löneökningarna, utan bara knappt hälften så mycket.
Enligt SULF har följderna blivit minskad undervisningstid, större undervisningsgrupper, mindre tid för för- och efterarbete, mer obetalt arbete, försummad forskning och sämre löneutveckling.

Läs även

Almedalsbloggen