Patientjournaler på nätet är en omstridd fråga. Det framgick vid ett välbesökt seminarium i Almedalen på måndagen, arrangerat av Sveriges läkarförbund.
– Vad är problemet med att jag som patient får tillgång till min journal? frågade Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet. Min åsikt är att patienten ska ha tillgång till hela sin journal. Nya journaluppgifter ska dock vänta tills de är signerade.
I reumatologin är det vanligt att patienten själv regelbundet registrerar sitt tillstånd. Med en journal på nätet skulle sådan information nå läkaren direkt. Patienten skulle få ta del av provsvar, och på så sätt skulle läkarbesöken bli bättre förberedda och mer effektiva, hävdade hon.
Men Mikael Rolfs från Läkarförbundets centralstyrelse varnade för att lägga ut patientjournalerna sådana de ser ut i dag:
– Våra journalsystem är alldeles för ostrukturerade. Jag tror att många patienter skulle bli enormt besvikna om de får se vad som står i deras journaler. Journalen är inte skriven för att ge information till patienten, utan som ett rapportverktyg till annan vårdpersonal.
– I dag har vi inte grunden att göra detta bra för både vården och patienterna. Det måste bli rätt från början – annars skadas förtroendet.
Vissa uppgifter anser Mikael Rolfs dock kan läggas ut redan nu: svar på laboratorieprover – med fördröjning, så att läkaren kan kontakta patienten i förväg om det behövs – behandlingsplan, remisser, läkemedel och tid för återbesök.
Om journalen blir tillgänglig på nätet kan det också få andra konsekvenser, påtalade Johan Assarsson, ordförande för Patientmaktsutredningen:
– Allt fler spärrar redan nu sin journal, eller delar av den. Risken är att man spärrar information som är viktig för patientsäkerheten. Därför får det inte vara för enkelt att spärra journalen – det ska inte räcka att man sitter vid datorn och i vredesmod kryssar i ett antal boxar.
– Patientjournalen på nätet ställer också nya krav på hur man ska värna integriteten. Exempelvis måste man förbjuda arbetsgivare, försäkringsbolag och andra obehöriga att av patienten begära att få se journalinformation.