Antibiotikaförskrivningen på recept har ökat något den senaste 12-månadersperioden, enligt statistik från Smittskyddsinstitutet. Under juli 2011–juni 2012 ökade förbrukningen per 100 invånare med 0,9 procent jämfört med den föregående 12-månadersperioden. Förbrukningen inom slutenvården ligger däremot kvar på samma nivå som tidigare.