Det är inte bara i Sverige som antalet kliniska prövningar sjunker. I hela EU har antalet sjunkit med 25 procent från 2007 till 2011. För att stimulera den kliniska forskningen i Europa förslår EU-kommissionen därför en rad förändringar i regelverket för kliniska prövningar. Bland annat vill man ha en enklare och snabbare tillståndsgivning, där alla berörda medlemsländer gör en gemensam prövning, samt en förenklad rapportering så att forskare inte behöver lämna samma information till flera olika organ och länder. Allmänheten ska också få större insyn i resultaten av prövningarna, såväl positiva som negativa, och möjligheterna att kontrollera att regelverket följs ska stärkas.
Det nya regelverket föreslås bli en förordning, inte som i dag ett direktiv, för att garantera att reglerna blir desamma i hela EU.