Att administrera SK-kurser är huvuduppgiften för IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige AB), en verksamhet som bedrivs med statliga anslag. Socialdepartementet har beslutat att detta uppdrag från den 1 januari 2013 i stället ska utföras i statlig regi, förmodligen av Socialstyrelsen.
Med anledning av beslutet har Ipuls ägare – Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och landsting och Sveriges läkarförbund – bestämt att institutet på sikt ska läggas ned, eftersom större delen av dess ekonomiska underlag försvinner. Det meddelade ägarna i en gemensam kommuniké i onsdagen den 29 augusti.
– Beskedet från departementet kom hastigt, och det blir en del omak med att hantera bolagsomställningen. Men vi har fått bra besked från departementet att man vill säkra och utveckla SK-verksamheten, vilket det finns ett behov av, så vi ser inga bekymmer för läkarkåren, säger Håkan Wittgren, vd på Läkarförbundet.
Enligt ägarna baseras departementets beslut »på lagstiftningen kring upphandling och innebär inte på något sätt bristande förtroende för det sätt IPULS genomfört uppdraget«.
Ipuls övriga uppgifter, inspektionsverksamheten och certifiering av kurser, övertas inte av staten. Det är ännu oklart var ansvaret för dessa verksamheter ska läggas i fortsättningen, enligt ägarna.
Alla ingångna avtal kommer att hållas och alla planerade kurser, granskningar och inspektioner kommer att slutföras, enligt ägarna.