Den europeiska biverkningsdatabasen, Eudravigilance, blir med en ny EU-gemensam lagstiftning tillgänglig och sökbar för både professionen och allmänheten.
Begreppet biverkning omfattar nu också biverkningar orsakade av medicineringsfel, missbruk, exponering i arbetet eller när mediciner använts utanför de villkor som angivits vid godkännandet för försäljning.
Alla biverkningsrapporter ska skickas direkt till Biverkningsgruppen på Läkemedelsverket i Uppsala.
Hädanefter uppmanas också farmaceuter och konsumenter att rapportera misstänkta biverkningar.
Den nya lagstiftningen (EU-direktiv 2010/84/EU) är den största förändringen av systemet för läkemedelssäkerhet sedan 1995.