Regeringens förslag att skapa en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, innebär att Socialstyrelsen klyvs på mitten. Myndigheten ska nämligen skapas genom att man bryter loss Socialstyrelsens tillsynsavdelning, med omkring 500 anställda, och gör denna till en egen myndighet.
Ändå väljer Socialstyrelsen i sitt remissvar att tillstyrka förslaget. Varför, generaldirektör Lars-Erik Holm?
– Ytterst är det regering och riksdag som beslutar vilka myndigheter de vill ha. Det är politiska beslut som myndigheterna ska rätta sig efter.
Ett vanligt argument för regeringens förslag är att det av principiella skäl skulle vara bäst att ha tillsynen för sig – inte vid sidan av andra verksamheter som på Socialstyrelsen i dag. Det argumentet tillbakavisar Lars-Erik Holm:
– Det finns ingen evidens för att den ena eller den andra organisationsmodellen är bättre. Vilken man väljer är en politisk bedömning. Men jag tror säkert man kan hantera tillsynsfrågorna lika bra i en ny inspektionsmyndighet som vi gör i dag.
– Detta kommer att kräva ett nära samarbete mellan den nya inspektionen och Socialstyrelsen, inte minst för att våra föreskrifter ligger till grund för tillsynen. Det blir ett spännande år när vi ska rigga det nya samarbetet.
På en punkt ser Lars-Erik Holm att det kan finnas en fördel med det nya förslaget:
– Jag tycker det är viktigt att statens styrning är tydlig. Och en ny inspektionsmyndighet får ett väldigt tydligt uppdrag, som den kan koncentrera sig helt på.