Socialstyrelsen ser över arbetet med rikssjukvård. Ett av målen är en särskild enhet med ansvar för bland annat högspecialiserad vård. Översynen görs av en projektgrupp, som leds av Lena Weilandt, chef för Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer. Gruppen ska också titta på hur rikssjukvården kan knytas till Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning samt se över myndighetens beredning inför besluten i Rikssjukvårdsnämnden. Projektet ska redovisas den 17 december.