– Det handlar inte om att begrava kritik som vi riktat mot besparingar och hur vårdvalsreformen påverkat vår arbetssituation och möjlighet att ge bra vård, säger Lorenz Risk-Plotzki, ordförande för Distriktsläkarföreningen, DLF, i Jämtland.
– Men i det här skedet känns det mer konstruktivt att försöka skapa förståelse för att primärvården ska klara sitt uppdrag som första nivå i vårdkedjan.

Ett 70-tal distriktsläkare har skrivit under manifestet, som DLF och SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, arbetat med sedan i våras.
I manifestet pekar distriktsläkarna på betydelsen av att värna primärvården och att rätt omhändertagandenivå och personalkontinuitet håller nere kostnaderna och ger en hög grad av patientsäkerhet.

Målet om högst 1 500 patienter per specialist i allmänmedicin framhålls också.
– Vi vet att landstinget står inför ytterligare åtstramningar och hoppas att manifestet ska bli ett dokument som politiker och tjänstemän bär med sig i det arbetet, säger Kristina Seling, ordförande i SFAM:s jämtländska lokalavdelning.
– Hittills har vi fått en väldigt god respons. När vi bjöd in till möte häromveckan kom de ledande politikerna från samtliga partier och ansvariga topptjänstemän.

I Jämtland är bristen på distriktsläkare inte bara ett problem i de glesbefolkade delarna av länet. Även vårdcentralerna i Östersund har vakanser.
Landstingets dåliga ekonomi har också resulterat i ett flertal sparpaket, och för närvarande råder ett allmänt inköpsstopp och stora restriktioner för resor och utbildningar fram till årsskiftet.
– I senaste sparomgången har vi i alla fall upplevt att arbetsgivaren gjort mycket för att åtstramningarna inte ska gå ut över distriktsläkarnas arbetsmiljö. Det bådar gott för en fortsatt dialog med arbetsgivaren, säger Lorenz Risk-Plotzki.
Även från landstingsledningen är tongångarna positiva – mitt i landstingets ekonomiska mörker.
– Vi uppskattar absolut att DLF och SFAM lägger fram konstruktiva idéer. Den föredragning och allmänna diskussion som vi hade på mötet var väldigt bra och vi ser det som ett avstamp för att tillsammans jobba vidare med omställningsarbetet, säger biträdande landstingsdirektör Nina Fållbäck-Svensson.