I dag drivs cirka 10 procent av sjukvården i Sverige av privata aktörer. Snart kan det vara 20 eller 30 procent. Det är bakgrunden till debatten om läkares ansvar i vinstdrivna organisationer, som hölls under kongressen »Framtidens specialistläkare« på Malmö Arena.
– Med rätt styrmedel kan den utvecklingen bli positiv, säger Tomas Block, som är ST-läkare i anestesi vid privata Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Han vill komma bort från schablonbilderna, där den offentliga vården står för ineffektivitet och långa beslutsvägar, men samtidigt ett samhällsperspektiv – medan den privata vården står för kortsiktighet och profithunger, men samtidigt produktivitet och patientfokus.
Produktionskraven i privatvården kan ibland stå i motsättning till kvaliteten, konstaterar han, och nämner modeller som »pay-for-production« och upphandling efter pris.
– Men det är också fullt möjligt att kombinera produktivitet och kvalitet, säger han. Det handlar om styrmedel. Hög volym av exempelvis en viss operation ger hög kvalitet. Kvalitetskrav kan styra upphandlingar. Och man kan ha ersättningsmodeller som i vårdvalet för höft- och knäoperationer i Stockholm, där utföraren får ett enhetspris och själv har ansvaret för eventuella följdkostnader.
– I förhållande till privatvården måste vi tänka på att vara läkare först, och entreprenör, sedan. Och kom ihåg att kvalitet är en bra affär.
Tomas Block går en så kallad ledarskaps-ST. Sådana behövs det fler av i Sverige, anser Adina Welander, andre vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening och moderator för debatten:
– Vi vill få fler läkare att ta ansvar i vården, vare sig den är offentlig eller privat. Tyvärr väljer många läkare i dag att ställa sig vid sidan. Ska vi få en bra vård måste fler läkare ta ansvar som chefer.
Lena Munkhammar, vd för privata Carema sjukvård, berättar att företaget har långt framskridna planer på att starta program för ledarskaps-ST.
– Det känns inte som om så många läkare är intresserade av ledarskap i dag, säger hon. Vi måste göra ledarskap mer attraktivt.
– Det är inte bra att den grupp som har den största medicinska kompetensen inte är med och påverkar. Läkarna måste ta ledarskapströjan i svensk sjukvård!