– Personligen tycker jag att modellen har för mycket DDR över sig. Men till slut valde vi att acceptera utökade test mot att vi kunde påverka dess utformning, säger Per Kronmann, ordförande i Gästrike Hälsinge läkareförening fram till i våras.
De två krav som föreningen fått igenom är att testen ska begränsas till alkohol och att de ska bygga på frivillighet.
– Sedan kan man alltid diskutera hur pass frivilligt man upplever det när ett nej till att bli testad automatiskt leder till att närmaste chef sätter igång en utredning.
– Att begränsa testen till alkohol var viktigt. Det hade blivit ännu mer integritetskränkande med ett bredare drogtest.

Per Kronmann gör ingen hemlighet av att meningarna varit delade inom föreningen.
– Mest intressant är kanske att det finns en klar skiljelinje mellan läkare med någon form av utländsk bakgrund och de som inte har det. För utländska läkare är detta ett tydligt exempel på det svenska kontrollsamhället som man har svårt att acceptera.

Andra fackföreningar har varit betydligt mer positiva till arbetsgivarens propåer om alkoholtest. Kommunal kan närmaste beskrivas som pådrivande.
– Vi tyckte att det blev kons­tigt när vissa landstingsdivisioner – som operation och nu senast medicin – skulle ha test men inte andra delar av landstinget. Därför drev vi uppfattningen om mer generella test som samtidigt kopplas till att arbetsgivaren satsar ordentlig på rehabilitering i de fall där det behövs, kommenterar Tord Andersson, Kommunals huvudskyddsombud inom Landstinget Gävleborg.

Testen, med företagshälsovården som ansvarig, startar under oktober månad med slumpmässiga urval och i en takt som innebär att 25 procent av alla anställda kommer att testas årligen.
Det sker som utandningsprov i enskilt rum och med samma gränsvärde som vid bilkörning: 0,2 promille. Vid högre promillehalt får medarbetaren lämna arbetsplatsen och en rehabiliteringsutredning – som ska resultera i en behandlingsplan – sätts igång.
Landstinget Gävleborgs HR-direktör Karin Rystedt betonar att det både är en patientsäkerhets- och arbetsmiljöfråga.
– Det är viktigt att testen gäller alla medarbetare. En del landsting genomför test av personal inom operation, men vi tycker det är naturligt av rättviseskäl att test ska omfatta all verksamhet, säger Karin Rystedt.
Hur ser du på kritiken?
– För oss har det varit viktigt med enighet. Det var aldrig aktuellt att driva igenom en förändring av det här slaget som ett arbetsgivarbeslut. Beslutet har föregåtts av diskussioner med fackliga organisationer där vissa har varit mer positiva och andra kritiska. Nu har vi ett beslut som läkarfacket ställt sig bakom efter att vi tagit till oss deras synpunkter.