– Till slut når man en gräns när samtal inte ger någonting längre. Nu ska det bli intressant att se hur arbetsgivaren agerar under den tre månader långa uppsägningstid som gäller för avtalet, säger läkarföreningens ordförande Nino Bracin.
Han ser uppsägningen som ett tecken på att klimatet mellan fack och arbetsgivare hårdnat.
– Det rör sig om ett tio år gammalt avtal och vi har upplevt ett behov av att anpassa det utifrån att landstingets organisation förändrats. Men det har varit väldigt svårt att få igång en konstruktiv diskussion med landstinget, säger Nino Bracin.
– Även flera andra Saco-förbund samt Kommunal väljer nu att säga upp avtalet och det tyder på att något är fel.

Det är framför allt tre områden som blivit tvistefrågor:
n Läkarföreningen vill se över formerna för de arbetsplatsträffar som utgör en central del i samverksansavtalet, då länsövergripande kliniker gjort det svårare att samla personalen till sådana träffar.
n Fackföreningarna är kritiska mot att landstinget inte följer avtalets anda och förankrar stora organisationsförändringar. Neddragningar görs utan personalens delaktighet och konsekvensbeskrivningar saknas eller har stora brister.
n Arbetsgivaren vill minska tiden för facklig information från fem till två timmar per anställd och år.
– Jonas Rastad har som ny landstingsdirektör drivit frågan om minskad tid för information och vi ser det som en markering att man tycker att facket mest är till besvär. För det handlar i sammanhanget om väldigt små kostnader för arbetsgivaren, säger Nino Bracin.

I vissa samverkansavtal runtom i landet specificeras inte tidsomfattningen för facklig information. I andra avtal är det reglerat, exempelvis kom Jämtlands läns läkarförening överens med arbetsgivaren förra året om att bestämma tidsåtgången till just fem timmar per år.
– Vi menar att modellen med beslutande arbetsplatsträffar och att ha fem timmar för facklig information hänger ihop. Vill man som facket luckra upp systemet med beslutsrätt på så låg nivå som möjligt i organisationen, så är det rimligt att minska tidsåtgången, säger Jonas Rastad, som efter 1,5 år som landstingsdirektör i Västerbotten under hösten lämnar sitt uppdrag för att bli regiondirektör i Skåne.
Han medger att en olycklig situation skulle uppstå om samverkansavtalen avslutas.
– Men vi vill fortsätta diskutera med läkarföreningen och andra fackliga representanter och jag hoppas att vi kan hitta en lösning.