Akademikernas centralorganisation Saco föreslår i en skrivelse till regeringen bland annat att tidsgränsen för att lotsa utländska akademiker in på svensk arbetsmarknad förlängs från två till tre år.
»Erfarenheter från Sveriges läkarförbund, som i egen regi bedriver lotsverksamhet, visar i praktiken på att den utsatta tidsgränsen ibland är för snäv«, skriver Saco och refererar till det projekt som Läkarförbundet inledde i januari i år (se Läkarförbundet blir etableringslots).
Läkarförbundet har dock redan i budget tagit höjd för de snäva ramarna:
– Etableringslots är en reform som inte är anpassad för läkare. Men Läkarförbundet klarar ändå en sådan här situation. Vi kan gå plus minus noll på projektet. Däremot riskerar många privata aktörer att gå back, säger Joel Hellstrand, internationell samordnare på Läkarförbundet och projektledare för Läkarförbundets lotsprojekt.
»För lotsverksamheter med vinstintresse innebär tvåårsgränsen i kombination med ersättningssystemet sannolikt att lotsarna verkar för att dessa personer söker arbeten med lägre kvalifikationsnivåer alternativt studerar«, skriver Saco.
Arbetsförmedlingens projekt med etableringslotsar för att snabbare få in nyanlända invandrare på arbetsmarknaden inleddes i januari 2012 och beräknas pågå till och med våren 2014.