Regeringen aviserade redan för ett år sedan i samband med budgetpropositionen för 2012 sin ambition att bygga ut läkarutbildningen med 250 platser från 2013 och framåt.
Nu meddelar man i ett pressmeddelande att man i budgetpropositionen för 2013 kommer att föreslå att det nästa år tillskapas 40 nya platser och lika många 2014. De nya platserna fördelas lika mellan universiteten i Göteborg och Linköping. Syftet med utökningen av läkarutbildningen är bland annat att kompensera för stora pensionsavgångar de kommande åren.
I en kommentar till beskedet säger Medicine studerandes förbund, MSF, att en tredjedel av alla läkarstudenter redan i dag anser att det stora antalet studenter påverkar utbildningskvaliteten negativt, och att just Linköping och Göteborg hör till de mest drabbade lärosätena. MSF menar att det krävs ett resurstillskott för att vidta de åtgärder som behövs för att garantera kvaliteten i en ytterligare utbyggd läkarutbildning.