Samtidigt som planeringen för det nya sjukhuset pågår har Karolinska under sommaren och hösten varit i färd med att genomföra sparåtgärder motsvarande 650 miljoner kronor, sedan det i våras uppdagades att kostnaderna stigit kraftigt (se LT nr 26–28/2012). Läkarföreningen vid sjukhuset har riktat kritik mot ledningen för att man inte signalerat i tid.
– Jag håller inte med om att vi haft dålig koll på ekonomin, men det är klart att våra verksamhetsansvariga fått väldigt mycket mer att göra i och med att vi planerar innehållet i ett helt nytt sjukhus. Det är ingen tvekan om att det har varit en stor arbetsbörda men jag vill inte skylla på det på något sätt, utan vi har krav på att effektivisera vår verksamhet med två procent per år och det är viktigt att vi inte släpper blicken från det.

Enligt Birgir Jakobsson har man hämtat in mycket av underskottet, och i dag kvarstår cirka 100 miljoner om man ska klara budget för 2012. När det gäller personalminskningar har det tidigare sagts att 700–800 tjänster ska bort, men nu säger Birgir Jakobsson att det kan komma att röra sig om cirka 300–400 tjänster, en minskning som ska klaras genom naturliga avgångar.
Vet ni hur många läkartjänster som kommer att försvinna?
– Jag har inte någon siffra på det, men vi har sagt att alla kategorier berörs och läkarna motsvarar kanske en sjättedel av alla anställda, så det kommer att beröra ett antal läkare också.
Läkarföreningen har begärt att man skulle göra konsekvensanalyser av hur neddragningarna slår mot patientsäkerhet och arbetsmiljö. Har ni gjort det?
– Det gör vi kontinuerligt och vi är väldigt tydliga med att vi inte gör några neddragningar som riskerar patientsäkerheten eller att slå sönder välfungerande verksamheter, det är mitt budskap.