De sju inloggningar som berörs av åtalet är inte dataintrång, enligt tingsrätten.
Läkaren har, enligt domen, angett att han i dessa sju fall tittat i journalen endast efter att ha blivit konsulterad av patientens behandlande läkare. På grund av det och övriga omständigheter, bland annat att patienten tidigare varit remitterad till läkarens mottagning och att läkaren faktiskt också gett råd i samband med konsultationerna, bedömer tingsrätten att läkaren har deltagit i vården av patienten vid dessa sju tillfällen och alltså inte gjort sig skyldig till dataintrång.

Men tingsrätten har inte svarat på om det skulle räknas som dataintrång att logga in endast av professionellt intresse, för att se hur det har gått för patienten. Eftersom det inte är bevisat att någon av de sju inloggningarna har skett av det skälet prövade tingsrätten inte huruvida detta skulle vara ett godtagbart skäl.

Läkartidningen berättade nyligen om åtalet, som väckt stor oro vid Karolinska universitetssjukhuset där läkaren arbetar. »Vi kan lika gärna gå ner till polisstationen allihopa«, sa Cecilia Escher, läkarens klinikombud och biträdande överläkare i anestesi- och intensivvård vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, i Läkartidningen nr 43–44.

Sällan har en artikel på Läkartidningens webbplats kommenterats så mycket på så kort tid.

– Väldigt många kollegor tycker att det är bra att det här fallet får så stor uppmärksamhet, säger Cecilia Escher.
Hon och många med henne hade hoppats på ett klargörande i och med att domen nu föll. Kollegor från hela landet har hört av sig.
Men klargörandet uteblev.
– Rätten valde ju att inte pröva om det är rimligt att gå in i en journal av uppföljningsskäl, så det vet vi fortfarande inte om vi kan göra. Det väcker frågor kring det vi brukar kalla »beprövad erfarenhet«. Hur ska vi få den? Vi vill veta vad vi har att rätta oss efter i framtiden. Patientjournaler är otroligt viktiga arbetsverktyg. Det måste vara möjligt för oss att följa upp vad vi har gjort, allt annat är orimligt, säger hon.
Läkarförbundets ordförande Marie Wedin är glad för att läkaren som åtalades för dataintrång friades. Men hon tycker att det behövs ett bättre regelverk.
– Det är inte rimligt att det är så oklart var gränserna går att det kanske måste avgöras rättsligt från fall till fall, säger hon.
Samtidigt konstaterar hon att det finns någonting bra med regler som syftar till att bevara patientens integritet.
– Om en patient inte vill att läkare går in i hans eller hennes journal i till exempel ett forsknings- eller utbildningssyfte, så måste det få vara så.
Samtidigt har stora sammanhållna journalsystem byggts upp där alla uppgifter är tillgängliga för alla som har tillgång till systemen. Ibland är det omöjligt för läkarna att undvika information.
– Om jag som ortoped behöver gå in i en patients journal finns det flera »flikar« som jag måste lyfta på. Plötsligt är jag kanske inne i den patientens journal från urologen, utan att jag vill det och utan att jag behöver det. Om den patienten då begär ut sin logg så måste ju han eller hon undra, och personen i fråga skulle mycket väl kunna göra en polisanmälan.
Marie Wedin är rädd för att utvecklingen leder till att läkarna blir återhållna med vad de skriver i journalerna, av integritets- och sekretesskäl och av rädsla för att göra fel som kan leda till polisanmälningar och åtal.
– Och det vore illa, för då har vi nått en punkt där vi förlorar ett av våra viktigaste arbetsverktyg.

Läs tidigare artiklar:

Stor oro efter att kollega polisanmälts för dataintrång
»En inte i alla stycken lättolkad lag«

Läs även:

Sveriges yngre läkares förenings debattartikel på Brännpunkt, svd.se, den 25 oktober: Patientdatalagen är alltför strikt formad

Pressmeddelande från Sylf: Läkaren frias men frågorna består

Läs tidigare debattartiklar:

Daglig praxis en olaglig handling?
Salzer har misstolkat svaren