– Vi blev inbjudna till ett möte med divisionschefen för primärvård och lovade ett antal förbättringar. Därmed tar vi tillbaka våra uppsägningar, säger Bengt Forssman, distriktsläkare i Ockelbo i norra Gästrikland.
Bengt Forssman och Lisa Lauri, som arbetat i Ockelbo i drygt 20 år, var annars inriktade på att lämna sina jobb i slutet av november. Ockelbo med knappt 6 000 invånare hade i så fall stått helt utan fasta läkare.
– Tidigare har vi alltid varit tre eller fyra fasta läkare i kommunen. Det kom till ett läge då både arbetsbelastning och de medicinska riskerna blev för höga. Vi har försökt påverka landstinget förut men utan att få respons, säger Bengt Forssman.
Han uppskattar att runt 20 hyrläkare anlitats till Ockelbo under det senaste året.
– En del gör ett bra jobb, men kvaliteten är väldigt skiftande. Vissa läkare som varit här håller inte måttet helt enkelt, och lämnar efter sig mycket jobb som vi tvingas ta itu med.

I det åtgärdspaket för Ockelbo som landstinget utlovat ingår att hyrläkare anlitas för längre perioder, att kompetenskraven ska granskas hårdare och att hyrläkare som jobbar i Ockelbo efteråt ska kunna följa upp patientärenden på di­stans genom att omfattas av längre hyrläkarkontrakt i Gävleborg.
Primärvårdschefen Ulla Waxin kommenterar:
– Vi kommer att pröva ett antal nya lösningar i Ockelbo som förhoppningsvis kan spridas till hälsocentraler i resten av länet.
Gästrike–Hälsinge Läkareförenings ordförande Magnus Hjelm är kritisk mot hur Landstinget Gävleborg behandlar ordinarie läkare. Han tycker att det är alldeles för stort fokus på hyrläkarlösningar och den »sign on-bonus« (se ruta nedan) som landstinget erbjuder nya läkare.
– Högsta prioritet borde i stället vara att stödja läkare som redan finns i organisationen. Det ska inte behöva gå till uppsägningar som i Ockelbofallet för att man ska börja lyssna på personalen.

Läkarförbundet kartlägger bemanning i primärvården

Läkarförbundet ska undersöka hur läkarbemanningen i primärvården över hela landet ser ut. I dagarna skickas en enkät ut till verksamhetschefer på Sveriges alla vårdcentraler. Senast någon tittade på detta var för 15 år sedan, då Socialstyrelsen gjorde en liknande undersökning.

»Sign on-bonus« väcker känslor

Landstinget Gävleborgs »sign on-bonus« väcker känslor – både inom organisationen och i andra landsting. Efter ett år har det, enligt landstinget, rekryterats 14 specialister, varav 7 allmänläkare, med hjälp av en bonus som ger 300?000 kronor vid ett års arbete och 500?000 kronor efter två år.
I Arbetarbladet har landstingsrådet i Dalarna, Ingalill Persson (S), kallat systemet »demoraliserande för dem som redan är anställda«.
– Det är klart att vi ogillar att Gävleborg sätter igång en lönekarusell som riskerar att öka kostnaderna utan att lösa grundproblemet med läkarbrist, säger Thomas Ylvén, landstingsråd för Vänsterpartiet i Dalarna. Karin Rystedt, HR-direktör vid Landstinget Gävleborg, försvarar bonusmodellen med att det bara är en del av ett större program för mer attraktiva arbetsplatser. Hon vill inte gå i polemik med kritiken från Dalarna.
Landstinget Gävleborg kommer nu att utvärdera bonussy­stemet.