Generisk förskrivning är bra, framför allt för patientsäkerheten, eftersom det skulle minska risken för förväxlingar och bristande följsamhet. Det tycker Läkarförbundet, som vid flera tillfällen tidigare fört fram synpunkten att generisk förskrivning är bättre än generiskt utbyte.
Däremot är Läkarförbundet skeptiskt till frivillig generisk förskrivning. Det skulle bara leda till att det blev ännu mer förvirrat kring de olika namnen, och därmed gå ut över patientsäkerheten, skriver förbundet i ett svar på remissen »Frivillig generisk förskrivning« från Läkemedelsverket. Förbundet tror inte heller att en frivillig variant skulle bidra till att det snabbare kom fram datasystem till stöd för generisk förskrivning
Remissen ingår i ett regeringsuppdrag till Läkemedelsverket att utreda förutsättningarna för frivillig generisk förskrivning utan att det generiska utbytet påverkas. En slutrapport ska vara klar den 30 november 2012.