I ett pressmeddelande om avhandlingen, från primärvården i Västra Götaland, framhålls att resonemangen om näranytta och arbetsverktyg skulle kunna appliceras även i andra vårdsammanhang. Som exempel ges vårdens IT-system.

Avhandlingen visar också att distriktsläkarna föredrar läkemedelsinformation med samhällelig avsändare framför motsvarande information som ges från läkemedelsföretagen. Denna preferens är tydligast bland kvinnliga distriktsläkare. Medan läkemedelsinformation med en samhällelig avsändare av distriktsläkarna uppfattades som »användbar och av bra kvalitet« så uppfattades motsvarande information från läkemedelsbolagen som »alltför omfattande och inriktad på försäljning«.

Ingmarie Skoglunds avhandling »Prescribing drugs in primary health care; thoughts, information strategy and outcome« lades fram vid Sahlgrenska akademin, den 19 oktober.