Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, tycker att flera av förslagen innebär steg i rätt riktning.
– Utredningen andas en viss återgång till tanken att apoteken har ett visst samhällsansvar. Det är bra.
Men framför allt tycker Mikael Rolfs att det är bra att man lyfter upp apotekens problem med tillhandahållande av läkemedel. Utredningen konstaterar visserligen att tillhandahållandet på apoteken endast ändrats marginellt efter reformen, men lägger också till brasklappen att de som lämnat apoteket med oförrättat ärende inte är inkluderade.
– Den offentliga statistiken omfattar dem som har recept på fyra läkemedel och får ut tre läkemedel för att det fjärde är restat. Sedan registreras att de kommer och hämtar läkemedlet inom 24 timmar.
Mikael Rolfs säger att det inte finns siffror på dem som kommer till apoteket med recept på ett läkemedel som inte finns inne.
– De flesta går därifrån då.
Utredningen föreslår också att förpackningarna ska märkas med uppgift om vad som är förskrivet, vad som expedierats samt namn på den aktiva substansen.
Mikael Rolfs tycker att man borde gå hela vägen och införa generisk förskrivning och generisk expediering med generisk märkning av läkemedlen.
– I värsta fall blir det nu tre namn på förpackningen. Men förhoppningsvis känner patienten igen något av namnen som de pratat med sin läkare om.
I förslaget ingår också ett gemensamt söksystem för att ett apotek som inte har läkemedlet i lager ska kunna informera om var det finns. Söksystemet är tänkt att vara öppet även för kunder/patienter och förskrivare.
– Man får fundera på vad man ska använda patient–läkarmötet till. Ska jag som läkare sitta och leta i register för att se om tabletter som patienten behöver finns på närmaste apotek eller ska jag först leta reda på vilka av de tabletter som finns på närmaste apotek som patienten kan ha användning för?
Mikael Rolfs påpekar också att det skulle bli svårigheter utanför storstäderna, i orter med endast ett apotek.
– Ska apotekets lagerhållning styra vad patienterna får för behandling? Det är ju faktiskt apoteken som har skyldighet att tillhandahålla den medicin som patienten behöver.