Vid årsskiftet går Caremas sjukvårdsverksamhet över till Capio, om Konkurrensverket godkänner köpet. Det framgår av ett gemensamt pressmeddelande från Caremagruppens ägare Ambea och Capio.
Men det kan också komma att krävas okej från landstingen.
Landstinget Kronoberg skriver på sin webbplats att ett ägarbyte inom Vårdval Kronoberg också kräver landstingets godkännande. I Kronoberg äger Carema vårdcentralen Hovshaga i Växjö. Landstinget ska nu titta på om Capio lever upp till kraven i vårdvalet, och blir det ett godkännande kommer landstinget att informera alla berörda listade invånare och erbjuda dem att göra ett nytt val.
Carema Sjukvård har 1 400 anställda och driver 235 vårdcentraler, med 325 000 listade besökare, samt ett antal specialistverksamheter.
Efter övertagandet kommer Carema att ägna sig enbart åt omsorg, medan Capio kommer att ha 70 vårdcentraler, med 650 000 listade patienter, i Sverige. Hela Capios svenska verksamhet får 4 500 medarbetare.