I en enkel ceremoni på Medicinska riksstämmans andra dag fick vinnarna i de sex olika kategorierna i Årets artikel i Läkartidningen 2012 ta emot diplom och blommor av Läkartidningens chefredaktör Jonas Hultkvist. Presentationen skötte Läkartidningens medicinska huvudredaktör Jan Östergren som intervjuade pristagarna på scenen.
Efter prisutdelningen bjöds det på mingel i Läkartidningens monter.

Medicinsk kommentar:
Sjöberg Christina, Eskilsson Christina:
Problemet med äldres läkemedel måste tas på allvar. Ökad kunskap och bättre samarbete behövs på alla nivåer
Läkartidningen 2012;109(20):1014-5
Klinik och vetenskap – originalstudie eller fallbeskrivning
Milsom Ian, von Sydow Helen, Thörn Ann-Britt, Björkelund Cecilia, Odlind Viveca:
Diffusa symtom hos unga kvinnor kan tyda på venös tromboembolism. Viktigt att aktivt fråga om användning av kombinerad hormonell antikonception
Läkartidningen 2012;109(38):1680-2
Klinik och vetenskap – översiktsartikel
Ekblom-Bak Elin, Ekblom Björn:
Långvarigt stillasittande är en metabol riskfaktor
Läkartidningen 2012;109(34):1467-70
Klinik och vetenskap – ABC/Yngre skribent
Olsson Karin, Öhlin Bertil:
ABC om hyponatremi
Läkartidningen 2012;109(17):888-92
Övriga artiklar
Endler Jakob:
Varför blev jag filmad av de anhöriga?
Läkartidningen 2012;109(1–2):45
Debatt
Linné Thomas:
Cancersjuka nekas behandling med de nya dyra läkemedlen
Läkartidningen 2012;109(26):1298

Nominerade var också:

Medicinsk kommentar:
Håkansson Anders C:
Sprutnarkomaners riskbeteende kräver helhetsgrepp från samhället. Sprutbyte och metadon-/buprenorfinbehandling är viktiga inslag
Läkartidningen 2012;109(25):1216-7

Wernerman Jan:
Att ge parenteral nutrition initialt på IVA är inte självklart
Läkartidningen 2012;109(11):540

Klinik och vetenskap – originalstudie eller fallbeskrivning
Ljung Lotta, Smeds Johan, Persson Gunilla, Jirlen Lena, Toolanen Göran:
Immunsuppression kan maskera allvarlig infektion. Septisk artrit under tocilizumabbehandling gav endast blygsam akutfasreaktion
Läkartidningen 2012;109(38):1678-9

Bendz Hans:
Simulerad psykotisk sjukdom vanligare än psykiatrer vill tro. Fyra fall av simulering i vinningssyfte beskrivs
Läkartidningen 2011;109(48):2496-9

Klinik och vetenskap – översiktsartikel
Hansson Stefan R, Dolberg Anderson Ulrik, Centlow Magnus, Olsson Magnus G, Åkerström Bo:
Orsaken till preeklampsi på väg att klarläggas. Fetalt hemoglobin kan vara nyckeln till prediktion, diagnostik och behandling
Läkartidningen 2011;109(43):2151-6

Björkander Janne, Bygum Anette, Waage Nielsen Erik:
Hereditärt angioödem – svår sjukdom med nya terapialternativ
Läkartidningen 2012;109(3):99-103

Klinik och vetenskap – ABC/Yngre skribent
Strandberg Ylva, Schmidt Johanna, Dahlgren Eva:
ABC om polycystiskt ovariesyndrom
Läkartidningen 2011;108(51):2726-9

JanOls Helena, Ahl Jonas, Sturegård Erik:
Disseminerad nokardios med dödlig utgång. Vid tidig diagnos och tidigt insatt behandling är prognosen dock god
Läkartidningen 2011;108(51):2722-4

Övriga artiklar
Dahlquist Gisela:
Hippokrates i vår tid
Läkartidningen 2011;108(47):2438-40

Sjöstrand Lars:
Ezra Pound – politisk fånge förklädd till mentalpatient
Läkartidningen 2012;109(4):169-72

Debatt
Hellström Carina:
Finns det plats för klarspråk? Om psykiatrins välförtjänt dåliga rykte
Läkartidningen 2012;109(4):167

Jansson Hannes, Lundblad Karl Axel:
Den nya läkarutbildningen – hellre reform än revolution
Läkartidningen 2012;109(19):936-7

Christina Eskilsson fick ta emot priset för bästa artikel i kategorin Medicinsk kommentar. Hon skrev artikeln, som tar upp problemet med äldres läkemedel, tillsammans med Christina Sjöberg. – Alla läkare behöver kunna något om äldres läkemedel, och det är viktigt att påpeka att detta måste få ta tid i mötet med patienten, konstaterar hon. Samtliga fotografier: Sara HolfveMed sin fallbeskriving som visar att diffusa symtom hos unga kvinnor kan tyda på venös tromboembolism ville författarna till vinnarartikeln i kategorin bästa originalstudie/fallbeskrivning peka på vikten av att fråga kvinnor som söker för diffusa symtom om de använder p-piller, inte bara om läkemedel. På plats var (från vänster) Cecilia Björkelund, Ann-Britt Thörn och Helen von Sydow, saknas gör medförfattarna Ian Milsom och Viveca Odlind.
– Vi ville att artikeln skulle vara som en röd flagga. ”Tänk på det här”. Vi måste kunna ha tid i vården att ställa de viktiga frågorna. Unga kvinnor ska inte behöva avlida för att vi inte har tid att ställa rätt frågor.Karin Olsson skrev tillsammans med Bertil Öhlin den bästa artikeln i kategorin ABC/Yngre skribent: ABC om hyponatremi. Karin Olsson tog ensam emot priset och berättade att hon fastnat så för hyponatermi att hon så småningom kommer att doktorera i ämnet.
– Anledning att jag ville skriva om hyponatremi är dock att det är ett av de ämnesområden som fått generationer av underläkare att få ångest. Men jag ville uppmärksamma de här patienterna.Varför blev jag filmad av de anhöriga? Den frågan ställde sig Jakob Endler i sin vinnande artikel i kategorin ”Övriga”. Han konstaterar att sjukvården är fylld av bra berättelser. Just denna har fått stor spridning och lett till många kommentarer.
– Jag ville lyfta frågan om varför patienter väljer att filma oss och vad det betyder för oss som är anställda i vården, säger han.Thomas Linné utsågs till vinnare i kategorin Debatt för sina kommentarer till att många cancersjuka nekas behandling med de nya, men dyra, läkemedel som kommit ut på marknaden.
– Tyvärr är prisbilden ogynnsam, men i vårt landsting utgör de bara 0,87 procent av läkemedelsbudgeten. Samtidigt vill ansvariga gärna satsa pengar på annat, som till exempel att införa kultur på recept.Jonas Hultkvist tackar två av jurymedlemmarna, Annika Eklundh (med lilla Sonja) och Jan Håkansson.