I undersökningen som rörde omkring 100 patienter på kliniken hittades tarmbakterierna E coli och/eller Klebsiella på åtminstone ena handens fingrar vid 16 procent av provtagningstillfällena, enterokocker hittades vid 45 procent av tillfällena, Staphylococcus aureus vid 40 procent och jästsvamp vid 29 procent av tillfällena.
– Det är troligen vanligt på alla sjukhus i Sverige, sa Göran Hedin.
Efter att handdesinfektionsrutin införts på kliniken minskade förekomsten av tarmbakterier signifikant.
– Inte bara personalens utan även patienters händer är viktiga. Man bör tänka på att patienter förorenar omgivningen genom att ta på saker, till exempel i den gemensamma duschen eller toaletten.
Patienters handhygien bör uppmärksammas mer, anser Göran Hedin och poängterade att många patienter har svårt att själva sköta sin handhygien.
– Man vet att 10 procent av patienterna på sjukhus i Sverige drabbas av vårdrelaterade infektioner.