Mer och mer administrativ tid framför datorn. Det är verkligheten för dagens läkare, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin:
– Allt mer tid går åt till att föda IT-systemen, och till att möta ökade krav på dokumentation av allt. Men man kan fråga sig vad som är viktigast för patienterna: att läkaren dokumenterar mer, eller att hon eller han hinner träffa fler patienter och prata mer med dem.
Därför vill hon att man fördelar om arbetsuppgifterna, så att de medicinska sekreterarna gör mer av dokumentationen, och att man gör en konsekvensanalys inför införandet av varje ny administ­rativ rutin; bara rutiner som vinner tid åt läkarna eller som inte ökar den totala mängden administration skulle godkännas.
I slutet av oktober tillsatte utbildningsminister Jan Björklund en utredare som ska granska hur lärarnas administrativa arbete kan minskas eller förenklas. Marie Wedin vill att socialminister Göran Hägglund tillsätter en motsvarande utredning om läkarnas adminstration:
– Det skulle vara bra med en sådan utredning som sätter fokus på frågan, säger hon. En jämförelse mellan läkare och lärare skulle också vara intressant. Visar det sig att vi har samma utveckling, kan man verkligen ta en diskussion om rimligheten i detta.