– Det kommer att slå ut 2 800 småföretagare och lämna marken fri för stora vårdbolag att ta över vårdvalssystemet.
Staffan Henriksson anser att utredaren inte har fullföljt sitt uppdrag, som var att se hur systemet kunde förändras.
– I stället valde hon den enkla lösningen att lägga ned taxan ihop med en till intet förpliktigande uppmaning till landstingen att utveckla vårdvalet.

Den konkreta effekten av förslaget blir en minskad mångfald, förutspår han.
– När man sedan inför vårdval i specialistvården kommer kollegor som i dag jobbar på sjukhus bara att ha stora vårdbolag att gå till.
Staffan Henriksson menar att Sverige i och med lagen om ersättningsetableringar från 2009 uppfyller EU:s krav och att skälet till att man vill bli av med taxan är politiskt.
– Efter de möten jag haft har det blivit allt tydligare att landstingen inte tycker att de har kontroll över taxan, fastän lagen säger att de har ansvar för att planera vården för alla landstingsinvånare.
Ligger det inte något i den invändningen?
– Vi kan tänka oss att man avskaffar taxan, men då måste man hitta ett annat system som är likformigt över hela landet och som ger realistiska möjligheter att driva verksamhet i småskalig form.